Úprava výhybek PILZ

10.04.2014 07:10

Výhybky netřeba blíže představovat, takže popis si odpustím...

 

Návod není z mé hlavy, jedná se o návod KŽM Most, já jen provedl určitá zjednodušení.  Kompletní návod je ude:

 https://www.kmz-brno.cz/view.php?cisloclanku=2008030005

 

Úprava v mém podání tak, jak ji realizuji u mě doma a v KŽM Most, ná žádost kamaráda a kolegy tedy přináším fotonávod, jak takovou výhybku rekonstruovat v kolejišti, aniž by bylo nutné ji trhat.

 

Tak tedy do práce :)

 

Původní výhybka

 

 

Odstanění jazyků s středních kolejnic

 

 

Demontáž původního unašeče a rozmočení štěrku na nový unašeč v místě špic jazyků

 

Nový jazyk ze zbytku prutu

 

 

Vytěžení rozmočeného štěrku v prostoru, kde bude nový unašeč a přerušení plastových spojek podloží mezi pražci. Asi nejhorší práce. Já použil pájku a skalpel, kolega používá frézku. Následně vyvrtat otvor pro táhlo přestavníku. Otvor je pravda větší než je potřeba, ale raději ať zbyde, než aby chybělo...

 

 

Nový unašeč z kousku kuprexu. Rozměr dle potřeby

 

 

Nasunutí nových jazyků a zaslepení původního otvoru táhla přestavníku - toal papír zakápnutý ředěnou disperzí 

 

A jsme ve finále, unašeč zkrácen na potřebnou dílku, do něj vyvrtán otvor pro táhlo přestavníku, jazky připájeny na unašeč, v unašeči otvor pro táhlo přestavníku. Odlehlý jazyk je v našem případě 1,5mm od opornice. Postup pájení: Oba jazkyky jsou  přilehlé k opornicím. Připájet jeden jazyk, následně mezi něj a opornici vložit kuprex (to je těch 1,5mm) a připájet druhý volný jazyk. Následuje odstrenění folie: Za jazykem v odlehlé poloze skalpelem přerušit měděnou folii, jazyk přitáhnout k opornici a poté pájkou zvenčí tento kousek folie opatrně prohřívat a zárověň jej zkoušet seškrábnout skalpelem, Je to operace ošemetná, ale nestala se nám zatím ani jedna nehoda s destriktivními následky. Toto udělat na obou stranách. Vysvětlení níže. Otvor pro táhlo přestavníku máme větší z toho důvodu, že přestavník má delší chod než je dráha jazyků, tento větší otvor tento rozdál vyrovná. Je to pro nás schůdnější než ladit přestavník na kratší chod. Nakonec zbývá pořešit kosmetiku - zaštěrkovat prostor po starím unašeči (na fotce už hotovo) a nějak zkrášlit a zneviditelnit nový unašeč  plus přemístit takové věci jako je imitace EP600 a výměnového tělesa.

 

 

Pár poznámek

 

Elektro:

V klubu používáme přepínání srdcovek i jazyků (srdcovka vodivě spojena s oběma jazyky, oba jazyky mají polaritu opornice, ke které přiléhají-náš případ) Ten, kdo má na každém jazyku jinou polaritu (izolovaná srdcovka) musí na unašeči udělat izolační mezeru mezi jazyky a folii za jazyky může nechat.

 

Připevnění jazkyků k unašeči:

Je zde možnost použít kuprex zcela bez folie, na spodní část jazyků připájet dolů ohnutý drátek a do unačeče vyvrtat otvory, do kterých tyto drátky zapadnou. 

Fotky odjinud 

https://vlacky.netintra.cz/images/stories/spolecneakce/anglican/podruhe/j.jpg

https://vlacky.netintra.cz/images/stories/spolecneakce/anglican/podruhepokracovani/m.jpg

 

Nutné terenní úpravy a závěr:

Ano, pár jich je. Odmočení jednoho mezipražcového prostoru z vnější i vnitřní strany pro nový unašeč, zaštěrkování prostoru po starém unašeči a v našem případě přemístění EP600 a imitace výměnového tělesa. Je to myslím menší zlo, než trhání celé výhybky a zpětné pokládky výhybky rekonsruované. V případě pokládky výhybky jiného výrobce je zde také faktor odlišné geometrie. Popisovaná úprava zabere něco okolo dvou hodin včetně vybroušení jazyků.   

 

Takto lze rekonstruovat  jakoukoliv výhybku PILZ, probíhají pokusy o rekonstrukci angličana, výsledky budou publikovány také. 

 

Přeji mnoho zdaru!