Předělávka návěstidla Hosam

21.05.2016 12:37

Jak jsem zmínil jinde, do klubu vyvstala potřeba návěstidel, k dispozici ale byly pouze návěstidla trojznaká ž - z - č a návěstidla AB se stejnými barvami, jenžy my potřebovali vzhledově odpovídající odjezdová návěstidla, po zkušenostech se stavbou trpaslíků jsem se pokusil o úpravu stožárového návěstidla. Zachován byl celý sloup, byla vyměn pouze štít se světly. Je tu jisté omezení, jelikož původní návěstidlo je trojznaké, má ve stožáru kabeláž pouze pro tři světla a další přidat nelze, vodiče jsou zality. Na jednu stranu škoda, je nutné vybrat které barvy svítit budou a které ne, naštěstí na odjezdových návěstidlech nám stačí vždy jen znak zakazující jízdu - stůj - červená a jeden znak dovolující jízdu, který je pro odjezd z průjezdné hlavní koleje ve správném směru volno-zelená a z ostatních kolejí jednotně 40 a volno - spodní žlutá a zelená

 

Původní návěstidlo

A po úpravě, ještě chybí červenobílé pruhy

Tohoto času návěstidlo ještě nebylo osazeno do kolejiště, fotky doplním později