Pár slov k motivu kolejiště-klik zde pro více

14.08.2013 17:37

Motiv

Námětem kolejiště je těžba uhlí a jeho odvoz na úpravnu důlní kolejovou dopravou. Kolejiště je situováno okolo tří stěn na sekcích cca 100x80cm, spojovací trať bude na užších sekcích. Celé kolejiště bude rozebiratelné a přemístitelné, proto rozdělaní na takovéto sekce. Prozatím se dočkala realizace sekce s dolem, která zabírá plochu 300x80 cm. 

 

Sekce s dolem

Tato část má představovat těžbu na úzkých etážích malými lopatovými rypadly. Uvažovány jsou typy E7 či E302. Velkostroje jako KU300 či dokonce KU800 jsou velmi náročné na stavbu i prostor. Jen samotné velkorypadlo by zabralo jednu celou sekci dolu. Těžba způsobem, jak se ji snažím naznačit, probíhala při otvírce lomu Most pod vrchem Hňevín - bylo potřeba odtěžit uhlí z prostoru, kudy měl vést a nyní vede "koridor" čili přeložka silnice,železnice,tram a řeky. Tudíž těžební prostor byl omezen z jedné strany kopcem a z druhé městem, kterého se těžba zatím nesměla dotknout. Tehdy byla k odvozu substrátů použita kolejová doprava o rozchodu 900mm a rypadla E25 a E7. Já si tuto skutečnost upravil ku obrazu svému-použil jsem normální rozchod, protože mým cílem je provozovat mohutné loko Škoda 27E (řada 127)