Okolí Braňan

20.09.2010 20:33

Depo bývalé pískové drážky u Braňan. Depo je tohoto času již zbouráno z důvodu postupu skrývkové fornty na těsně sousedícím povrchovém dole SD

 

 

Povrchový důl Severočeských Dolů, nahoře rypadlo neznámého typu je připravováno na novém místě k práci, na snímku vlevo dole je u velkostroje patrný pásový dopravník od rypadla k zakladači. Na snímku vpravo dole pak vidno další dopravníky, dopravující vytěžené uhlí od rypadel na uhelných řezech k dalšímu zpracování.

 

 

Další, stále však existující, pozůstatek braňanské pískové drážky. Mostek mezi obcí Braňany a depem. Tomuto objektu se těžba vyhnula, těžební aktivita je patrná na čtvrtém snímku v jeho pravé části. Při osovém pohledu z mostku na čtvrté fotografii se depo nachází přibližně přímo. Poslední snímek představuje těleso opačném směrem k místu někdejší vykládky písku při pohledu z mostku. Těleso vypadá zachovale narozdíl od směru k depu, kde bylo zlikvidováno. Vše nafoceno 23.4.2010

 

 

Dalším artefaktem jsou tyto opěry dvoukolejného mostu další drážky. Po této drážce pravděpodobně putovala skrývka z někdejších menších hnědouhelných dolů vlevo na výsypky na pravé straně. Tyto menší doly se pak seskupily do stávajícího dolu, který se nadále rozpíná. Na pozadí je patrné depo pískové drážky. Datum vyfocení 20.9.2010