Názvy rubrik + nové fotky

22.01.2012 13:28

Pro lepší orientaci jsem provedl několik změn v názvech rubrik a byly přidány fotky hotových modelů.